Klassen

Onze klassen bestaan uit maximaal 14 deelnemers. Voor de alfabetisering klassen is het maximum aantal deelnemers 10 xxx. We streven naar homogene groepen, waarin alle cursisten min of meer hetzelfde niveau hebben.

De lessen worden gegeven in het Nederlands. Alle onderwerpen worden klassikaal behandeld door de docent, en vervolgens uitgebreid geoefend, waarbij elke leerling voldoende individuele aandacht krijgt. Onze docenten maken veelvuldig gebruik van aantrekkelijke en activerende werkvormen, zodat alle leerlingen betrokken blijven bij de les. Alle klassen zijn uitgerust met een computer en beamer, en er is WIFI aanwezig. Natuurlijk is er gratis koffie en thee.

Docenten

Bij Stichting De Toekomst Makers werken we alleen met de beste docenten. Wij zoeken bevlogen mensen met passie voor het vak, die bovendien in bezit zijn van het certificaat van bevoegd NT2 docent. Onze docenten staan 24 uur per dag klaar voor de cursisten, en helpen waar mogelijk. Onze docenten worden regelmatig geobserveerd en geevalueerd, om zo het niveau van onze school op peil te houden.

Lesmethodes, visie op didactiek

Bij Stichting de Toekomst Makers staat voorop dat onze leerlingen met plezier naar de les gaan. Dat betekent dat we veel investeren om de lessen aantrekkelijk en boeiend te maken, door middel van gevarieerde werkvormen en het inbouwen van spelelementen en bewegingsvormen in de lessen. Uit talloze onderzoeken blijkt dat een grote betrokkenheid en beleving van de cursisten de motivatie en daarmee het leereffect verhogen. Ook bewegingsoefeningen, zoals balspellen, rondlopen door de klas en dialogen uitwisselen zorgen ervoor dat de stof beter wordt opgenomen, en dat de cursisten alert en oplettend blijven.

Onze docenten streven ernaar de cursisten zoveel mogelijk actief te betrekken bij de lessen door het bieden van activerende lesvormen en spelvormen. Hiermee stimuleren wij onze cursisten om actief deel te nemen aan allerlei opdrachten en activiteiten, in plaats van 3 uur lang passief achter een boek te zitten en te luisteren naar de docent. Bij ons zijn de cursisten zoveel mogelijk zelf aan het praten, en niet de docent.

Onze docenten integreren zoveel mogelijk werkvormen waarin de cursisten met elkaar bezig zijn, en elkaar helpen met leren (zogenaamde cooperatieve werkvormen). De cursisten kunnen met elkaar praten, elkaar overhoren en corrigeren.

Nieuwe woorden en typisch idioom van de Nederlandse taal blijven het beste hangen als de cursisten deze direct toepassen in de context van concrete, natuurlijke situaties, waarin ze zich kunnen inleven. In plaats van de cursisten rijtjes woorden te laten leren uit een boek, streven wij ernaar dat zij deze woorden zelf gebruiken in de context van een thema (bijvoorbeeld: reizen met het openbaar vervoer, winkelen, een restaurant, etc.) De cursisten spelen situaties na, of oefenen met elkaar typische gesprekken.

Cursussen op maat

Elke cursist krijgt bij ons les op zijn/haar eigen niveau, binnen een kleine, homogene groep. Wij volgen de voortgang van onze cursisten en geven individuele begeleiding, zodat we het beste uit ieders mogelijkheden kunnen halen.

Begeleiding bij het vinden van stageplek of werk

Bij De Toekomst Makers denken wij aan de lange termijn belangen van onze cursisten. Wij willen een rol spelen bij het opbouwen van een toekomst en carrière in Nederland. Onze docenten denken mee met de cursisten bij het vinden van een geschikte studie, stageplek of werk. Verder bemiddelen wij met werkgevers van lokale bedrijven en organisaties ten bate van onze cursisten.

Expertise in de doelgroep

Omdat wij als oprichters van De Toekomst Makers zelf een inburgeringstraject in Nederland hebben doorlopen, begrijpen wij de problematiek van de Syrishce vluchtelingen heel goed. Wij kunnen daarom heel gericht hulp bieden.