Wie zijn wij?

De Toekomst Makers is een jonge stichting die in 2017 is opgericht door vluchtelingen uit Syrie, die zelf hebben ervaren hoe het is om in te burgeren in Nederland. Met onze stichting willen wij andere inburgeraars helpen om snel hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving.

De eerste stap daartoe is het leren van de taal, want zonder de mogelijkheid om te communiceren en contact te leggen met Nederlanders kan de vluchteling zich al snel verloren voelen. De taal geeft hen het zelfvertrouwen, en stelt hen in staat een leven te leiden als volwaardige burgers, net als in hun land van herkomst.

Wij bieden taalcursussen op alle niveau’s, van alfabetisering tot Staatsexamen II, en wij werken alleen met de beste docenten en met leermiddelen van de hoogste kwaliteit. Bovendien schenken wij in onze cursussen veel aandacht aan de Nederlandse cultuur en omgangsvormen, en wij helpen onze cursisten aansluiting te vinden in de gemeenschap buiten de muren van de school.

Daarnaast vinden wij het belangrijk vluchtelingen op weg te helpen naar volledige integratie in de Nederlandse samenleving, door middel van het vinden van werk of een stageplek bij een bedrijf. Wij bemiddelen hiertoe met werkgevers, en wij streven ernaar onze cursisten in contact te brengen met voor hun achtergrond relevante bedrijven en organisaties.

Wij geloven namelijk dat wanneer de nieuwkomers in Nederland de talenten die ze meebrengen uit hun land van herkomst kunnen inzetten in het gastland, dit sterk bijdraagt aan hun integratie en hun individuele ontplooiing. Samen met onze cursisten gaan wij vol vertrouwen deze uitdaging aan, in een poging een betere wereld te maken, waar mensen met verschillende achtergronden en culturen in onderlinge harmonie met elkaar samenleven, elkaar inspireren en van elkaar leren. Onze missie is onze cursisten te helpen een mooie toekomst in Nederland op te bouwen.
Vandaar onze naam: de Toekomst Makers.
De oprichters,
Somar, Yahia

Onze visie

Bij Stichting de Toekomst Makers staat het belang van de cursist voorop. Wij willen onze cursisten het beste geven op het gebied van onderwijs, en alle randvoorwaarden zijn perfect geregeld, zodat onze cursisten zich geheel kunnen concentreren op hun studie. Wij werken alleen met de beste docenten, en we gebruiken innovatieve lesmethoden volgens de laatste inzichten van het tweede taalonderwijs. Onze docenten maken de lessen aantrekkelijk, activerend en boeiend, door het inzetten van gevarieerde werkvormen, spelelementen en bewegingsvormen in de lessen (zie de lesmethodes). Waar mogelijk zetten we digitale middelen in om de kwaliteit te verbeteren.

Blik op Werk

Stichting De Toekomst Makers heeft het aspirant Blik op Werk keurmerk. Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut.

Het Blik op Werk Keurmerk garandeert dat ons instituut voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden voor erkende taalscholen. Dit betekent onder andere dat tenminste 80% van onze docenten NT2 gecertificeerd zijn. Bovendien kunt u op onze school het cursusgeld betalen van uw DUO lening.